Bestyrelses møde
Tidspunkt
20.05.2019 kl. 18.30 - 20.05.2019 kl. 21.00
Sted
Beskrivelse

Dagsorden for bestyrelsesmøde i Jyderup Svømmeklub d. 20/5-19 kl.18.30 i klublokalet.

 

 

1.   Gennemgang og godkendelse af sidste referat.

 

2.   Nyt fra formanden:

 

·       Sikkerhed i hallen -evaluering

·       Klubmesterskab - evaluering

·       Årsplan (Bilag 1+2)

 

3.   Nyt fra næstformanden:

 

 

 

4.   Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer:

 

·       Fridykning (Jan)

 

 

5.   Nyt Vedr. Hjemmesiden

 

 

6.   Evt.

 

7.   Næste møde torsdag d. 22/8-19, mødeforplejning ?

 

Afbud bedes venligst meddelt via hjemmesiden.

Mødeansvarlig: Jesper

Jyderup Svømmeklub