Bestyrelses møde
Tidspunkt
19.09.2019 kl. 18.30 - 19.09.2019 kl. 21.00
Sted
Beskrivelse

Dagsorden for bestyrelsesmøde i Jyderup Svømmeklub d. 19/9-19 kl.18.30 i klublokalet.

 

 

1.   Gennemgang og godkendelse af sidste referat.

 

2.   Nyt fra formanden:

 

·       Sikkerhed i hallen (unge) evaluering

·       Julefrokost 30/11+ 14/12 (unge)

·       Hjælpetræner kursus 5/10 (unge)

 

3.   Nyt fra næstformanden:

 

·       Skabe i tør rum

 

 

4.   Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer:

 

·       Nyt vandgymnastik hold fredag/Gerda (Jane)

·       HLR undervisning/bevis (Rune)

 

 

5.   Nyt Vedr. Hjemmesiden

 

 

6.   Evt.

 

7.   Næste møde torsdag d. 21/10-19, mødeforplejning ?

 

Afbud bedes venligst meddelt via hjemmesiden.

Mødeansvarlig: Tina

Jyderup Svømmeklub